Agriculture courses.

Egg-Production

Egg Production

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Beef Production Herd Health

Beef Production – Herd Health – Setswana

Introduction Mokgwa wa go bona di-audio-visual o ikaeletse go tshegetsa le go maatlafatsa batho ba ba amegang mo lephateng la temothuo go tlhalosa, go rotloetsa le go tsaya beng ka botlalo jwa tlhabololo ya bona, ka gonne go ithuta ke tirego e e telele ya botshelo. Tlhabololo ya bokgoni ke mokgweetsi yo o botlhokwa wa…

Avokado-Verbouing

Subtropiese Vrugte Verbouing – Avokado Produksie

  Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en…

Tafeldruiwe

Na-Oesvoorbereiding van Tafeldruiwe

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Integrated-Pest-Management

Integrated Pest Management

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Tonnel-Boerdery

Tonnel Boerdery

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Groente-Verbouing

Groente Verbouing

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Marketing

Marketing

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Grassoorte

Grassoorte

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Drying-of-Fruit

Drying of Fruit

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Fruit drying is a method used for a long time to extend the life of the fruit. Bacteria, yeast, and mould cannot grow…