Agriculture courses.

Pesticide Management

Pesticide Management

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Production Packhouse Process Flow

Citrus Production: Packhouse Process Flow

Introduction   Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Harvesting

Citrus Production: Harvesting

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Seeds

Seeds

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Safex

Safex

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Pluimvee Biosekuriteit

Pluimvee Biosekuriteit

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Urban Vegetable Gardens

Urban Vegetable Gardens

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Record keeping

Recordkeeping

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…

Undercover-Farming-Shop-Image

Undercover Farming

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment of…