Agriculture courses.

Vleisbees Voeding

Vleisbees Produksie – Voeding

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe ontplooiing…

Vleisbees Kudde Gesondheid

Vleisbees Kudde Gesondheid

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Suiwel Kudde Gesondheid

Suiwel Kudde Gesondheid

Kursus Inleiding Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is. Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe…

Benchmarking

Benchmarking

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Alien Plant Management

Alien Plant Management

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Primary Health Care

Animal Production: Primary Health Care

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Production - Safe Handing of Agrochemicals

Citrus Production – Safe Handling of Agrochemicals

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Production IPM

Citrus Production – Citrus IPM

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Production Plant Structures

Citrus Production – Citrus Plant Structures

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…

Citrus Plant Management

Citrus Production – Citrus Plant Management

Introduction Audio-visual methodology is aimed at supporting and empowering people involved in the field of agriculture to define, promote, and take full ownership of their own development, as learning is a life-long process. Skills development is a key driver of socio-economic development. Mainstreaming of agricultural development efforts is crucial to ensure congruence and effective deployment…