Showing 13–24 of 67 results

Marketing

Marketing

R100.00

Marketing is a multifaceted discipline encompassing strategies and activities aimed at promoting products, services, or brands to target audiences. It involves understanding consumer needs, creating compelling messages, and utilizing various channels such as advertising, social media, and public relations to reach and engage potential customers. Effective marketing goes beyond just selling; it builds brand awareness, establishes a connection with consumers, and ultimately drives business growth. In the digital age, data-driven insights play a crucial role in refining marketing efforts, allowing businesses to tailor their messages and campaigns for maximum impact.

Groente-Verbouing

Groente Verbouing

R500.00

Groente verbouing is ‘n totale boerderyproses wat baie aktiwiteite en beplanning van plant tot oes insluit.

Tonnel-Boerdery

Tonnel Boerdery

R200.00

Tonnel boerdery is ‘n landboutegniek waarin die gewas onder die dekke verbou word, waar dit beskerm word teen omgewingsfaktore soos reën, hael, wind, ryp en plae. Kommersiële tonnelboerdery word gewoonlik op plase met kweekhuise gedoen met elektriese ligte en plastiekbedekkings.

Integrated-Pest-Management

Integrated Pest Management

R500.00

Integrated pest management is one of the most dynamic aspects of pre-harvest fruit production as there are several pests that can occur on fruit types and that requires control measures. The fruit species include Citrus, Table Grapes, Pomegranates and Stone Fruit.

Tafeldruiwe

Na-Oesvoorbereiding van Tafeldruiwe

R1,000.00

Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf is meer as ‘n eeu oud, maar bly dinamies in die ware sin van konstante verandering. Dit is deur die vasberade pogings van telers en intellektuele eiendomsmaatskappye, sowel as produsente en uitvoerders, wat daartoe verbind is om hul kliënte van ‘n premium produk te voorsien, dat die bekendstelling van nuwe en verbeterde tafeldruifvariëteite van plaaslike en internasionale telers, die industrie aan die voorpunt van tegnologiese vooruitgang en internasionale mededingendheid.

Financial Management

Financial Management

R375.00

Financial management is essential to enable a farmer to study optimal functions. We work in a rapidly changing environment and it requires a lot of input, especially from the production side. A farmer faces day-to-day challenges and in the changing environment, his focus is greatly diversified.

Vleisbees Rasse

Cattle Breeds

R50.00

Different beef cattle breeds produce optimally under different conditions. Some are used primarily for meat production while other dual-purpose breeds produce meat and milk.

Litchi

Subtropiese Vrugte Verbouing – Lietsjie Produksie

R175.00

Lietsjies groei goed in die warm, vogtige en rypvrye gebiede van subtropiese streke. Lietsjies groei goed in sanderige grond in die koeler subtropiese gebiede en in kleigrond in warmer gebiede. Goeie besproeiingspraktyke, soos om die grond meer gereeld met klein hoeveelhede water nat te maak, maak hierdie gronde meer geskik.

Mango Produksie

Subtropiese Vrugte Verbouing – Mango Produksie

R175.00

Mangobome kan ’n wye verskeidenheid klimaatstoestande verdra – van warm en vogtige tot koel en droë klimate. Daarom kan dit oor ‘n wye gebied gekweek word. Die temperatuur waaronder mango’s suksesvol gekweek kan word wissel van 5°C tot 45°C, maar optimale dagtemperature moet tussen 27°C en 36°C wees. Na gelang van die intensiteit van boerdery, kultivar en bestuurstyl, sluit bestuurspraktyke aksies soos bemesting, besproeiing, snoei, gewasbeskerming en meer in. Alhoewel mangobome droogtebestand is, verbeter besproeiing vrugopbrengs en vruggrootte. Die tipe besproeiing en besproeiingsprogram is afhanklik van faktore soos grondtipe, bestuurstyl en klimaat, en word die beste met ‘n besproeiingskenner bespreek. Beide mikro- en drupbesproeiing word gebruik.

Avokado Produksie

Subtropiese Vrugte Verbouing – Avokado Produksie

R175.00

Avokadoboerdery het die afgelope tyd ‘n toename in gewildheid getoon as gevolg van die groeiende wêreldwye vraag na hierdie voedsame vrug. Net soos enige ander landboupraktyk is dit egter belangrik om volhoubaarheid te prioritiseer om seker te maak dat avokadoverbouing op die lang termyn lewensvatbaar bly. Deur data-gedrewe besluitneming te gebruik, water en voedingstowwe doeltreffend te bestuur, en ekovriendelike plaag- en siektebeheermetodes aan te neem, kan ons avokado produksie meer volhoubaar en ekonomies lewensvatbaar maak.

Vleisbees Rasse

Vleisbees Rasse

R50.00

Verskillende vleisbees rasse produseer optimaal onder verskillende toestande. Sommige word hoofsaaklik aangewend vir vleisproduksie terwyl ander dubbeldoel rasse vleis en melk produseer.

Potato Production

Potato Production

Potato production is a total farming process that includes a lot of activities and planning from planting to harvesting.