Financial Management
CATEGORY: Agriculture

Finansiële Bestuur

Course Access: Lifetime
Course Overview

Kursus Inleiding

Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense
betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te
definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n
lewenslange proses is.

Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van
sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is
van kardinale belang om kongruensie en effektiewe ontplooiing van hulpbronne te
verseker.

Finansiële bestuur is noodsaaklik om ‘n boer in
staat te stel om optimale funksies te bestudeer. Ons werk in ‘n vinnig
veranderende omgewing en dit verg baie insette, veral van die produksiekant. ’n
Boer staar daaglikse uitdagings in die gesig en in die veranderende omgewing is
sy fokus baie gediversifiseer.

Teikengehoor

Alle mense betrokke op die gebied van landou.

Kursus Uitleg

’n Manier om landbouproduksie te versterk, is om praktiese
landbou-onderwysstelsels te ontwikkel. ‘n Kragtige manier om dit te doen is
deur die gebruik van oudiovisuele modules wat ‘n hoogs effektiewe en beproefde
metodologie is om kennis te benader, ondersoek en oor te dra.

Hierdie is ‘n omvattende reeks modules wat ‘n stap-vir-stap proses volg en
in groepopleiding of selfstudie gebruik kan word – en is volgens visuele
opleidingsriglyne gestruktureer. Dit impliseer die definisie van die meeste van
die termonologie wat gebruik word en waar nodig, die ondersteuning van die
visuele storielyn met grafika en animasie om die leerproses te verbeter en te
verseker dat volhoubare kennis in die leerproses opgedoen word.

Hierdie modules is ontwerp om presies te doen wat hulle bedoel is om te
doen – en dit is om vaardighede te ondersteun.

Aanlyn videoreeks wat Agri-vaardigheidsontwikkeling en beste
boerderypraktyke ondersteun.

Kursusinhoud

Hietrdie Kursus dek die volgende onderwerpe:

 • Inleiding tot Finansiële bestuur
 • Funksies van finansiële bestuur
 • Besigheidsondernemings
 • Elemente van Finansiële Bestuur
 • Kontantvloeistate – Elemente
 • Staat van Kontantvloei – Invloeie en uitvloeie
 • Kontantvloeibegroting
 • Staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste 1
 • Staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste 2
 • Inleiding tot die Staat van finansiële posisie
 • Staat van finansiële posisie
 • Staat van finansiële posisie – Komponente

Leeruitkomste

Hoekom is Finansiële bestuur belangrik?

Finansiële bestuur is nie net die skakel tussen die verskillende komponente
van ‘n boerdery nie, maar ‘n instrument wat die boer in staat stel om nie net
sy besigheid winsgewend te bestuur nie, maar ook die risiko’s so laag as
moontlik te hou.

 Na voltooiing van hierdie videoreeks, sal kandidate in staat wees om:

Het ‘n beter begrip van die hooffunksies van finansiële bestuur, insluitend
die volgende:

 • Begroting
 • Rekordhouding
 • Analise en beplanning
 • Gebruik jy jou bates optimaal?
 • Verstaan ​​die koste-elemente
 • Die belangrikheid van ‘n kontantvloeistaat en kontantvloeibegroting
 • Die finansieringsbesluit
 • Inkomstestate
 • Balansstaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment