Pluimvee Biosekuriteit
CATEGORY: Agriculture

Pluimvee Biosekuriteit

Course Access: Lifetime
Course Overview

Kursus Inleiding

Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is.

Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe ontplooiing van hulpbronne te verseker.

Biosekuriteit word gesien as een van die eerste verdedigingsmeganismes teen pluimvee siektes. Dit behels verskeie voorsorgmaatreëls om voëls te beskerm teen kontak met siekte draende bakterieë, die draers kan enige iets wees van mense tot ander diere, voeding en selfs plaasimplemente.

Teikengehoor

Alle mense betrokke op die gebied van landbou.

Kursusontwerp

’n Manier om landbouproduksie te versterk, is om praktiese landbou-onderwysstelsels te ontwikkel. ‘n Kragtige manier om dit te doen is deur die gebruik van oudiovisuele modules wat ‘n hoogs effektiewe en beproefde metodologie is om kennis te benader, ondersoek en oor te dra.

Hierdie is ‘n omvattende reeks modules wat ‘n stap-vir-stap proses volg en in groepopleiding of selfstudie gebruik kan word – en is volgens visuele opleidingsriglyne gestruktureer. Dit impliseer die definisie van die meeste van die termonologie wat gebruik word en waar nodig, die ondersteuning van die visuele storielyn met grafika en animasie om die leerproses te verbeter en te verseker dat volhoubare kennis in die leerproses opgedoen word.

Hierdie modules is ontwerp om presies te doen wat hulle bedoel is om te doen – en dit is om vaardighede te ondersteun.

Aanlyn videoreeks wat Agri-vaardigheidsontwikkeling en beste boerderypraktyke ondersteun.

Kursusinhoud

Hierdie kursus dek die volgende onderwerpe:

  • Praktyke
  • Programme
  • Plaasuitleg
  • Voetbad
  • Waterbronne

Leeruitkomste

Na voltooiing van hierdie videoreeks, sal kandidate ‘n beter begrip van die belangrikheid van Pluimvee Biosekuriteit kan hê, insluitend die volgende aspekte: 

  • Praktyke
  • Programme
  • Plaasuitleg
  • Voetbad
  • Waterbronne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment