Skaap-Boerdery
CATEGORY: Agriculture

Skaap Boerdery

Course Access: Lifetime
Course Overview

Kursus Inleiding

Oudiovisuele metodologie is daarop gemik om mense betrokke by die landbou te ondersteun en te bemagtig om hul eie ontwikkeling te definieer, te bevorder en volle eienaarskap te neem, aangesien leer ‘n lewenslange proses is.

Vaardigheidsontwikkeling is ‘n sleutelaandrywer van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Hoofstroom van landbou-ontwikkelingspogings is van kardinale belang om kongruensie en effektiewe ontplooiing van hulpbronne te verseker.

Verskillende skaaprasse produseer optimal onder verskillende toestande. Sommige word hoofsaaklik aangewend vir vleisproduksie terwyl anderdubbeldoel rasse vleis en wol produseer.

Die implementering van ‘n gesonde skaap produksie bestuurstelsel is
noodsaaklik vir volhoubare skaapvleisproduksie.

Teikengehoor

Alle mense betrokke op die gebied van landbou.

Kursus Ontwerp

’n Manier om landbouproduksie te versterk, is om praktiese landbou-onderwysstelsels te ontwikkel. ‘n Kragtige manier om dit te doen is deur die gebruik van oudiovisuele modules wat ‘n hoogs effektiewe en beproefde metodologie is om kennis te benader, ondersoek en oor te dra.

Hierdie is ‘n omvattende reeks modules wat ‘n stap-vir-stap proses volg en in groepopleiding of selfstudie gebruik kan word – en is volgens visuele opleidingsriglyne gestruktureer. Dit impliseer die definisie van die meeste van die termonologie wat gebruik word en waar nodig, die ondersteuning van die visuele storielyn met grafika en animasie om die leerproses te verbeter en te verseker dat volhoubare kennis in die leerproses opgedoen word.

Hierdie modules is ontwerp om presies te doen wat hulle bedoel is om te doen – en dit is om vaardighede te ondersteun.

Aanlyn videoreeks wat Agri-vaardigheidsontwikkeling en beste boerderypraktyke ondersteun.

Kursusinhoud

Hierdie kursus dek die volgende onderwerpe:

 • Skaap Rasse
  • Afrino
  • Damara
  • Dohne Merino
  • Dorper
 • Skaap Boerdery
  • Hantering van Skape
  • Hanteringsfasiliteite
  • Lam Voerkrale
  • Organiese Skaap Produksie

Leeruitkomste

Na voltooiing van hierdie videoreeks, sal kandidate ‘n beter begrip van die belangrikheid van Skaap Boerdery en verskillende rasse kan hê, inslutend die volgende aspekte:

 • Skaap Rasse
  • Afrino
  • Damara
  • Dohne Merino
  • Dorper
 • Skaap Boerdery
  • Hantering van Skape
  • Hanteringsfasiliteite
  • Lam Voerkrale
  • Organiese Skaap Produksie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment