Wealth Courses.

RYKBREIN, ARMBREIN, HEELBREIN – KURSUS

Baie mense kies ‘n arm ingesteldheid instede van ‘n ingesteldheid van oorvloed, oftewel ‘n ryk ingesteldheid. Hierdie denkwyse hou ons gevange in ‘n gewone, probleem-geöriënteerde denkpatroon. In hierdie kursus ontdek ons hoe om te beweeg na ‘n ingesteldheid van geleenthede en moontlikhede, om sodoende jou finansiële situasie positief te beïnvloed, en so ook baie ander…